Domů | Rozhovor
Rozhovor
PDF Tisk Email
Václav Havel
Je tomu snad na den 22 let, kdy jsem doprovázel jeden z tisíců autobusů směřujících do Vídně. Po nezbytné zastávce na Mexikoplatz si účastníci zájezdu posedali kde se dalo a obědvali doma usmažené řízky. Byla to pro vídeňáky neskutečná podívaná, k čemuž jedna vídeňačka lapidárně poznamenala: "Naja, ale vy máte aspoň toho Havla!"
Jako spoluúčastník letu, který Václav Havel pilotoval, jsem neměl vždy dobrý pocit, pravdulásku, poznamenanou nepoznaným rodičovstvím, jsem nemohl zcela opětovat, avšak jeho genius loci na mne působil a měl jsem jej rád. Už jenom tím, že nebudu moci s ním ve všem souhlasit, mi bude chybět. S odchodem Václava Havla jako by odešel i kus mne samotného.
Smutním ...

Petr Richard Mauthner 21.12.2011

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Březen 2012 17:49
 
PDF Tisk Email
Pane Mauthnere, proč je Vám sympatický právě program TOP 09?

Protože jsem byl, nebyl a zase jsem infantilní. Pohádka Císařovy nové šaty Hanse Christiana Andersena jde se mnou celý život. Na programu TOP 09 oceňuji, že našel odvahu pojmenovat, co sice každý vidí, ale bojí se vyslovit a to, že: „Císař je nahý!"
Realisticky pak proto, že nabízí alternativu pro konzervativního voliče, resp. bývalého voliče ODS, který byl, příp. ještě je, natolik znechucen skandály ODS, že by k volbám jinak nešel.

 

V minulém měsíci jste se setkal s panem Schwarzenbergem. Jak
na Vás zapůsobil?


NORMÁLNĚ (a to není vůbec normální)! I trochu fatalisticky. A asociací, že „moudrost je výmluvou starců".
Potěšil mne, že mu jméno Mauthner není ve středoevropském kontextu neznámé.

 

Vaše cestovní kancelář se specializuje na cesty do Rakouska. Proč
zrovna tato země, je Vám něčím výjimečným blízká?


Ačkoli jsme se jazykově i jinak vzdálili, mentalitou jsme si stále blízcí. Obě země jsou v dobrém slova smyslu poznamenány nadnárodním principem vládnutí Habsburků, kulturní, ekonomickou i politickou příbuzností.
Na rozdíl od Českých zemí však nedošlo v Rakousku k transferu obyvatelstva, ke znárodnění všeho a k vystřídání první totality totalitou druhou, čímž bylo Rakousko ušetřeno bumerangového efektu, se kterým se dodnes potýkáme u nás.
Tradice, Odpovědnost, Poctivost je v Rakousku v každodenním životě mnohem více přítomna a vnímavý klient si toho na dovolené nejen užívá, ale něco v něm i uvízne a to si přiváží domů.

 

Jak byste porovnal politickou kulturu Rakouska a Česka?


Odpověď navodím nadsázkou, že „každý Rakušan byl kryptonacista" a „každý Čech je kryptokomunista". Tím se pokouším naznačit generační aspekt, se kterým prohraná válka, ani sametová revoluce, nic moc nenadělá.
A nyní bez nadsázky k dnešku. Na setkání s Karlem Schwarzenbergem jsem si dovolil nazvat jej „importérem politické korektnosti a slušnosti". A právě v tom vidím hlavní rozdíl mezi politickou kulturou v Rakousku a v Českých zemích.

 

Jaký je Váš odhad úspěchu TOP 09 v blížících se volbách na
celostátní úrovni v ČR a v Libereckém kraji?


Na procenta máme agentury a tak bych to nechal na nich. Změna lídra ODS nepochybně přesune nemálo získaných hlasů TOP 09 zpět k ODS.
Úspěchem TOP 09 si jsem však jist. Jiná věc je, zda to bude konzervativním a pravicovým stranám stačit k získání většiny v Poslanecké sněmovně.

 

Jak Vy sám podporujete TOP 09?


Odpověď na tuto otázku je obsažena v předcházejících odpovědích.

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Červen 2010 17:13
 
PDF Tisk Email
ROZHOVOR ŘEDITELE
Krajské hospodářské komory Libereckého kraje
a Okresní hospodářské komory v Jablonci n.N.
ING. OSKARA MUŽÍČKA
s
PETREM MAUTHNEREM

Moc často se, Petře, poslední dobou nevídáme, jak se máš a jak se daří v podnikání?

Děkuji za optání, Oskare, jak se máš Ty (infantilní úsměv)?

No dobrá, naposledy jsme se viděli ve čt 22.10.2009 na Petříně na setkání podnikatelů a manažerů, kde jsme diskutovali nad podnikatelským prostředím v ČR i obcích, ale to jsme na sebe neměli moc času, dnes si to vynahradíme, ale ještě jsi mi neodpověděl, jak se máš?

Pracovně, ale jinak, než před půl rokem. „Jak jinak“ je zřejmé z  „Informace Petra Mauthnera“.

Informace to je jednoznačná, ale přece jenom, když Tě tak vidím, v jaké jsi dobré kondici …

No, jenom jestli trochu nepřeháníš ...

Na HK jsme ocenili jak avizování, tak transparentnost restrukturalizace CK Mauthner. Nicméně je něco, co bys nad rámec „Informace Petra Mauthnera“ mohl ještě dodat?


Vždy je co dodat, ale je třeba mít na paměti, nakolik to příjemce informace zajímá. To, co bych mohl ještě dodat, je spíše rázu osobního.

Pokud to souvisí s podnikáním, tak ven s tím!

Zenit každého z nás je jiný, jakož i míra sešupu, ale před zubem času neutečeme nikdo. Trendem doby je rychlost a geriatrické změny mají opačný směr. Před rozevírajícími se nůžkami jsem nezavíral oči a hledal řešení v duchu „v nejlepším se má přestat“ a přitom nepřestat s tím, co umím nejlépe. Nechtěl jsem dojít do fáze, kdyby mne zub času předehnal.

Můžeš být konkrétnější?


Nejúspěšnějším rokem v historii CK Mauthner, f.o. byl rok 2008, resp. fiskální rok 1.5.2008 – 30.4.2009. Od 1.5.2009 je štafetový kolík v rukách CK Mauthner, s.r.o., na kterou přešlo 97-98% obratu. Do CK Mauthner, s.r.o. vstoupil kapitálově a podnikatelsky silný společník, který je v nynější hospodářské krizi zárukou kontinuity.

… a pokud jde o Tebe?


Tak to sděluji v „Informaci Petra Mauthnera“, opakoval bych se.

V HK se angažuješ již mnoho let, na setkání podnikatelů 22.10.2009 na Petříně vzbudilo Tvé krátké vystoupení ohlas, můžeš je shrnout?

Rád.

1. Český stát je v rozvalu a volným pádem směřuje ke státnímu bankrotu.
Jedinou akceschopnou vnitřní silou, která může něco změnit, je hospodářská sféra. Má-li se HK zhostit své odpovědnosti, pak musí začít systémovou změnou u sebe a tou je povinné členství. Jako tomu je např. v Rakousku a v Německu. Vůči státu by vystupoval pouze jeden reprezentativní partner, z jehož daní stát převážně žije. A že to funguje, jsme měli možnost se přesvědčit na pracovní cestě zástupců LK a HK v Rakousku, kdy hornorakouský hejtman představil ředitele Wirdschaftskammer Obererösterreich (Zemské hospodářské komory) jako zástupce podnikatelské sféry, která zabezpečuje hospodářský růst země a přitom plní státní pokladnu.

2. Sněhová kalamita v půli října(!) v Jablonci n.N.
Zástupci města se ve svém vystoupení o ní nezmínili a tedy se ani nepochválili. A tak jsem to řekl za ně. Více ke zmírnění dopadů kalamity nebylo ze strany města možné! Odmítl jsem laickou kritiku přerušení dodávek tepla jabloneckou teplárnou. K potížím došlo vinou výpadků dodávek el. energie, kterou do výtopny Brandl garantují dvě(!) na sobě nezávislé linky VN 35 kV. Odůvodnění dodavatele el. energie, že k výpadkům došlo v důsledku pádu stromů do drátů VN, je nutno vnímat jako podání oznámení na sebe sama, za neplnění povinností vyplývajících pro něj z ČSN o ochranných pásmech tras VN.

Energii bys mohl rozdávat … (úsměv na rozloučenou)


Jako tečku za naším rozhovorem to beru. Děkuji Ti za zájem o moje podnikání a o mé názory. 
Aktualizováno Pondělí, 02 Listopad 2009 21:06